Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vzpomínka na meteorit Žďár

přednáška

pátek 15. ledna 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přednášející Ing. Tomáš Holenda z Astronomického klubu Pelhřimov je nálezcem 1. úlomku meteoritu Žďár a účastníkem mnoha pátracích meteoritických expedic. Přednáška bude obsahovat informace o základním rozdělení meteoritů se zvláštním zaměřením na tzv. meteority s rodokmenem (víme, odkud těleso přiletělo a na základě pozorování se povedlo nalézt alespoň jeden meteorit). Hlavní část přednášky bude zaměřena na vlastní zážitky z hledání meteoritů.