Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jak vznikají Poklady Vysočiny?


4. ledna až 26. února 2016
animační program k výstavě Poklady Vysočiny – Skvosty depozitářů
cílová skupina: 5. až 9. ročník ZŠ
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Charakteristika programu: Jaký je rozdíl mezi kresbou, malbou a grafikou? Z čeho všeho může vzniknout socha? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v rámci programu k výstavě Poklady Vysočiny, která představuje sbírky ze všech galerií Kraje Vysočina. V rámci programu budou žáci pracovat s různými vzorky výtvarných materiálů. Budou se snažit propojit vlastní zkušenost s novými informacemi, tak aby si vytvořili základní představu o nejběžnějších výtvarných technikách a materiálech, se kterými se mohou setkat při návštěvě galerie. Program by měl zároveň podpořit správné užívání základní terminologie výtvarného umění. Dle časových možností konkrétní skupiny naváže na teoretický výklad a aktivity žáků ve výstavě výtvarná činnost. V tvořivé části programu budou žáci výtvarně reagovat na vybrané dílo z výstavy.

Cíle programu: orientace v základních poj­mech výtvarného umění
Časová náročnost: 60–90 minut