Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dřevní doba – Pavel Matyska

výstava

28. ledna až 20. března 2016
vernisáž: 28. ledna 2016 v 18.00 hodin
Galerie Alternativa Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
kurátor: Petr Kovář

Pavel Matyska rozvíjí svůj aktuální cyklus maleb dřevitých struktur. Tematizuje malířskou iluzivnost, a to i několika formálními proměnami výtvarného média. Celá instalace se ode-hrává ve významové linii plocha - objekt - environment. Divák je konfrontován s klasickým obrazem, s iluzí, kterou je navyklý přijímat. Poté je tato šalba umocňována (relativizována) i trojrozměrným tvarem a funkcí, načež vstupuje do posledního sálu, kde tematizovaná iluze netvoří již tradiční obraz, ani objekt, ale přímo celé prostředí, jehož je divák součástí. Ve všech částech je patrný autorův intuitivní nadhled a humor, s nímž téma zpracovává, což mu umožňuje dotknout se podstatného svérázně a působivě. Expozice je řešena kontextuálně, ale je přirozeně silným malířským zážitkem i bez čtení mezi řádky (mezi prkny).
Petr Kovář