Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Babice 1951 - staré mýty a nová zjištění

přednáška

úterý 2. února 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Historik doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Filozofické fakulty UK v Praze se v posledních několika letech věnoval archivnímu průzkumu týkajícímu se případu Babice 1951. Srovnával výpovědi pamětníků, tisíce stran vyšetřovacích svazků Státní bezpečnosti a další materiály ze souvisejících procesů. Na základě výzkumu připravil publikaci, která vyjde v roce 2016 k půlkulatému výročí událostí.
Přednáška Babice 1951 - staré mýty a nová zjištění se zaměří právě na aktuální informace, které jsou k celému případu k dispozici, a bude doplněna originálními rozhlasovými ukázkami a prezentací dosud neznámých fotografií i dokumentů.