Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Předvánoční rozjímání

koledy, vánoční písně a povídání

čtvrtek 17. 12. 2015 od 18:00 hod. 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Pásmo seskládané z koled, vánočních písní a povídání nejen o vánočních zvycích. Vystoupí hudební skupina Pazdeří z Kamenice u Jihlavy.