Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

POKLADY VYSOČINY – Skvosty z depozitářů

výstava

11. prosince 2015 až 28. února 2016
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představují velký výstavní projekt Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů. Rozsáhlá výstava je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina a probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

V muzeu a v galerii budou k vidění ty nejcennější a nezajímavější předměty z depozitářů těchto institucí. Výstava umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a přiblíží každodenní práci muzejníků a galeristů. Expozice bude rozdělena na muzejní a galerijní část. Poklady muzeí Vysočiny prezentují přírodní, kulturní a historické bohatství regionu. Návštěvník uvidí exponáty z živé přírody, vzácné nerosty, zajímavé archeologické nálezy, dochované předměty lidové kultury, cenná výtvarná díla starého umění. Poklady galerií Vysočiny představí v 70 výtvarných dílech výběr toho nejlepšího z obrazů, plastiky a papírových sbírek depozitářů od 2. poloviny 19. století po současnost.
Muzeum i galerie připravili v rámci výstavy bohatý doprovodný program. Specialisté z řad muzejních pracovníků vám zprostředkují ty nejzajímavější informace v rámci komentovaných prohlídek. Pro dětské návštěvníky bude připraven dětský koutek. Součástí výstavního projektu budou také doprovodné programy pro školy.

HLEDÁNÍ VÁNOČNÍHO POKLADU - 15. 12. 2015
Dílna pro děti jakéhokoli věku. Děti se zábavným způsobem dozvědí o vánočních a adventních zvycích formou plnění úkolů, po jejichž splnění je čeká nalezení malého pokladu v podzemí muzea - od 9 do 17 hodin, cena: 20 Kč za osobu

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ - 18. 12. 2015
Dílna pro děti jakéhokoli věku.
od 9 do 17 hodin, cena: 20 Kč za osobu

Hledání vánočního pokladu:
6 disciplín:
1. Pletení vánočky
2. Určování koření
3. Zpívání koled
4. Pouštění skořápek po vodě
5. Sestavování betlému
6. Správné sestavení pranostiky
7. Strážce pokladu – zkontroluje splnění úkolů, může dát hádanku či otázku
Poklad za odměnu.

 Společné slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v prostorách muzea 11. prosince 2015 v 17:00 hodin. Hudební doprovod zajistí duo Jitka Baštová - akordeon a Jindřich Macek - loutna. Těšíme se na Vaši návštěvu.