Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ZUŠKA V MUZEU

výstava absolventských prací žáků ZUŠ

8. prosince 2015 až 14. února 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ve spolupráci s Výtvarným oborem Základní umělecké školy Pelhřimov připravilo výstavu prací žáků tohoto oboru.Slavnostní zahájení proběhne dne 8. 12. 2015 v 16:00 hod. a doprovodí ho slovem žáci dramatického oboru a svým vystoupením nás potěší pěvecké trio Single dolls z hudebního oboru.V muzeu budou po celé dva měsíce k vidění výtvarné práce žáků ZUŠ, a to převážně práce absolventské, kterými žáci ukončují studium I. a II. stupně výuky. Představeny budou také práce dětí mladších, které tento obor mohou navštěvovat již od pěti let. Výstava také odkazuje na 10. výročí, kdy se výtvarný obor přesunul do prostor bývalé mateřské školky v ulici Antonína Sovy. Tato vila byla na náklady Města Pelhřimov, které je zřizovatelem školy, zrekonstruována a upravena pro potřeby ZUŠ. Výuka výtvarného oboru v tomto krásném místě byla zahájena v září roku 2005.
Výtvarný obor rovněž pro návštěvníky výstavy připravil dětskou vánoční výtvarnou dílnu a komentované prohlídky, které budou probíhat o Zlaté neděli dne 20. 12. 2015. Všichni příznivci dětské výtvarné tvorby jsou na výstavu srdečně zváni!