Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rozsvěcení vánočního stromečku

neděle 29. listopadu 2015 od cca 17:45 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Na nedělní podvečer zveme všechny zájemce do freskového sálu zámku pánů z Říčan na akci spojenou se slavnostním rozsvícením pelhřimovského stromečku. Po skončení aktivit na náměstí zveme zájemce do muzea na sváteční povídání o historii a tradici vánočního stromečku, které si připravila etnografka a archivářka muzea PhDr. Markéta Skořepová, PhD.

Vstup zdarma