Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Babice 1951 Staré mýty a nová zjištění

Podzimní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2015

úterý 24. listopadu 2015 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Kamenný sál (vstup přes pokladnu muzea)

V měsíci listopadu se mohou návštěvníci těšit na předposlední přednášku podzimního cyklu přednášek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Historik, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., se v posledních několika letech věnoval archivnímu průzkumu týkajícímu se případu Babice 1951. Srovnával výpovědi pamětníků, tisíce stran vyšetřovacích svazků Státní bezpečnosti a další materiály ze souvisejících procesů. Přednáška se zaměří na aktuální informace, které jsou k celému případu k dispozici, bude doplněna originálními rozhlasovými ukázkami a prezentací fotografií i dokumentů.