Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

"aligátor na gymplu - tetřev v muzeu"

speciální prohlídka přírodovědných sbírek

úterý 24. listopadu 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

V první části, která se odehraje v muzeu, odborníci provedou návštěvníky živou a neživou přírodou Vysočiny. Zaměří se především na vzácnější druhy živočichů a rostlin tohoto regionu, zdůrazní zajímavosti vystavených geologických exponátů. Zároveň návštěvníkovi přiblíží, jak probíhá preparace zvířat. Druhá část prohlídky bude výjimečná – uskuteční se v přírodovědném kabinetu Gymnázia Pelhřimov, které se může pochlubit množstvím vycpanin vzácných zvířat, entomologickými sbírkami i diapozitivy s přírodovědnou tématikou. Přírodovědná sbírka Gymnázia Pelhřimov má více než staletou historii, nejstarší exempláře jsou datovány rokem 1895. Má tedy v podstatě muzejní povahu a vhodně tak doplní a rozšíří vědomosti získané na výstavě Pokladů Vysočiny.

PŘEDNÁŠÍ:
Ing. Zlata Vobinušková
Mgr. Rostislav Čech
Mgr. Karel Havel
Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D.