Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamykání lesa

houbařská vycházka

sobota 31. října 2015 od 9:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Mykologický klub Jihlava pořádá letošní poslední houbařskou vycházku.Zamykání lesa se uskuteční v okolí Dvorců, sraz je v 9:00 hod. u dvorecké prodejny. Vycházku povede paní Božena Pelánová a odborným garantem je Ing. Jiří Burel. Další informace naleznete v přiložené pozvánce.