Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velká válka 1914-1918 Jak zasáhla první světová válka do života obyvatel Třebíče a okolí

přednáška

úterý 13. října 2015 od 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - sedlárna

Tématem úvodní přednášky z podzimního cyklu je 1. světová válka na Třebíčsku. Obsahem přednášky bude shrnutí podkladů, údajů a dokumentů, které se podařilo shromáždit během práce na přípravě výstavy Poslední válka? v třebíčském muzeu. Přednášet bude Mgr. Jaroslav Bašta z třebíčského muzea.