Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Speciální komentovaná prohlídka k výstavě Poklady Vysočiny

úterý 3. listopadu 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Odborník z řad muzejních pracovníků provede návštěvníky okruhem Poklady živé a neživé přírody. Tentokrát komentovaná prohlídka včetně prezentace zacílí na návštěvníky, kteří jsou milovníci přírody a chtějí se dozvědět bližší informace o přírodním bohatství našeho kraje. Oborník z řad muzejních pracovníků přítomným přiblíží významná zvláště chráněná území oblasti Vysočiny (CHKO, NPR) a jejich specifika. Dále se zaměří na geologický vývoj a stavbu našeho kraje.