Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Speciální komentovaná prohlídka k výstavě Poklady Vysočiny

úterý 20. října 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Odborníci z řad muzejních pracovníků provedou návštěvníky okruhy:
Poklady z hradů a zámků
Poklady umění
Poklady víry
Galerijní poklady

Kurátoři výstavy veřejnosti představí skvosty z oblasti umění - krásu sakrálních plastik, zapomenuté příběhy uměleckých děl, skrytou symboliku obrazů, technickou přesnost uměleckého řemesla a jiné zajímavosti. Některé umělecké předměty, které svou hodnotou a exkluzivitou přesahují hranice regionu, nalezne návštěvník jen na této výstavě.