Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Množství / Michal Cáb, Marek Hlaváč

15. října až 15. listopadu 2015
vernisáž 15. října 2015 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Galerie Alternativa
VÝJIMEČNĚ V BUDOVĚ na Masarykově nám. 24, Jihlava

Přítomnost neviditelných signálů, které každodenně prostupují veřejné prostory, soukromé byty i naše těla, je pro nás již tak samozřejmá, že na ni jednoduše zapomínáme. Prozkoumávat množství signálů a to, jak zaplňují prostor, přitom nemusí být úkolem pouze pro vědce, který se zabývá vztahem elektromagnetického pole a zdravotních rizik. Výstava jako množství signálů / přebíjení signálů / chůze jako vylaďování / posluchač si může připadat jako autor / většinou nic není slyšet jasně / kolektivní hijacking.