Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

In Patches

koncert

čtvrtek 5. listopadu 2015 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

V Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava zazní v provedení akordeonu Jitky Baštové a sólové loutny Jindřicha Macka skladby autorů J. Dowlanda, M. Galilei, P. H. Nordgrea, L. Pihlajamaa, L. Bernátha, G. Zamboniho, C. Debussyho. Tento koncertní projekt nese název podle finské skladby pro akordeon, v překladu „ve skvrnách“, která je součástí koncertního programu a v celkovém kontextu vyjadřuje hudební rozmanitost a zvukové kontrasty celého tohoto pořadu. Zajímavostí koncertu je originální kompozice slovenského autora napsaná pro toto duo v roce 2013.
Jitka Baštová je absolventkou hry na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové pardubické konzervatoře, v roce 2014 dokončila magisterské studium ve třídě doc. Borise Lenka na bratislavské Vysoké škole múzických umění. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Sibeliově Akademii v Helsinkách - prof. Matti Rantanen. Během studia se zúčastnila několika soutěží, mezi nejcennější úspěchy řadí 3. místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Jako akordeonistka vystupuje nejen sólově, ale i v komorních seskupeních.
Jindřich Macek absolvoval kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení.

Přijměte srdečné pozvání na koncert v obsazení dvou tak odlišných nástrojů, jako je historická deseti-sborová loutna a moderní koncertní akordeon.