Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

BAOŘEZ /15 let, 15 autorů/

současná česká ilustrační tvorba 2015
9. října až 29. listopadu 2015

vernisáž: 9. října 2015 v 17 hodin
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

V rámci letošní přehlídky současné české ilustrační tvorby bychom Vám rádi představili netradiční výstavu, která je věnovaná originálnímu ryze českému nakladatelství BAOBAB, které letos slaví 15. let své existence. Baobab je malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se vydávání původních textů a zajímavých překladů. Za léta své existence si vybudoval „síť“ kmenových autorů, většinou výtvarníků mladé generace, kteří svými netradičními přístupy k ilustrování knih boří veškeré dosavadní zažité normy.
Výstava je koncipovaná jako přehled produkce nakladatelství, včetně jeho historie v podobě vystavených výtvarně pojatých edičních plánů a plakátů a v originálech představí kmenové „baobabí“ autory: Darju Čančíkovou, Doru Dutkovou, Juraje Horvátha, Michaelu Kukovičovou, Evu  Macekovou, Radanu Přenosilovou, Terezu Říčanovou, Alžbětu Skálovou, Petra Šmalce, Marii Štumpfovou, Dagmar Urbánkovou, Chrudoše Valouška, Evu Volfovou + jejich hosty: Markétu Šimkovou a Veroniku Holcovou. Návštěvníci se ponoří do tajemného „baobabího“ světa a prolistují knihy k vystaveným ilustracím. V dětském čtenářském koutku se pak mohou pročítat či prolistovávat dalšími „neuvěřitelnými“ příběhy.

Výstava je připravena ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab a výtvarnicí Dagmar Urbánkovou, která je autorkou výstavní koncepce.

Daniela Růžičková, kurátorka, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě