Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

10+1 způsob jak zničit Zemi a život na ní

přednáška

čtvrtek 8. října 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěková organizace - Malovaný sál

Přednáška Ing. Martina Kotěry bude věnována kosmickým katastrofám a jejich následkům. Organizátorem přednášky je Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
(http://vysocina.astro.cz)