Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Uzávěrka tradiční fotosoutěže se blíží…

do 11. listopadu 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Tématem tohoto ročníku tradiční jihlavské fotosoutěže Photographia Natura, která se opět uskuteční pod záštitou krajské radní, paní RNDr. Marie Kružíkové, je voda.  Voda je základní podmínkou života a je významným krajinotvorným činitelem. Vždy vábila výtvarníky a v některé z jejích podob ji najdete na většině starých krajinářských obrazů i fotografií. Voda láká i dnes. Odlesky hladin, stříbřité peřeje, jezy, poklidná zákoutí rybníků a zejména život na hladině i pod ní, stejně jako detaily kapek či sněhových vloček, chuchvalce mlh v údolích, bouřkové přívaly a vznosné oblouky duhy. To vše jsou náměty pro naši soutěž.
Uzávěrka příjmu fotografií bude ve středu 11. listopadu 2015. Autoři tří nejlépe hodnocených fotografií obdrží hodnotné a zajímavé ceny a zvláštní cenu obdrží i autor nejlepší studentské práce. Předání cen proběhne jako vždy při vernisáží výstavy, kterou chystáme na začátek prosince. V únoru 2016 bude kompletní výstava instalována v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.
Podmínky soutěže i přihlašovací formulář najdete na webu Muzea Vysočiny Jihlava (rubrika Novinky) nebo na pokladně muzea (Masarykovo nám. 57, Jihlava). Fotografie odevzdejte na pokladně muzea nebo je pošlete na adresu: Muzeum Vysočiny Jihlava, přírodovědné oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava. Na obálku napište heslo FOTOSOUTĚŽ. Kurátorem soutěže je Pavel Bezděčka (bezdecka@muzeum.ji.cz, 567 573 884).