Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Speciální komentovaná prohlídka k výstavě Poklady Vysočiny

6. října 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Oborníci z řad muzejních pracovníků provedou návštěvníky okruhy:
Poklady Martovy (militaria)
Poklady ze země (archeologie)
Poklady z podzámčí (etnografie)
Poklady z archivů a knihoven

Předměty každé podsbírky budou návštěvníkům blíže představeny a zasazeny do obecného historického kontextu. Výklad se blíže zaměří na předměty, které se nachází ve sbírkách Muzea Vysočiny Pelhřimov a jsou opravdovými skvosty depozitáře. Předměty s vysokou historicko-uměleckou hodnotou má návštěvník možnost spatřit jen na této výstavě. Tyto jedinečné předměty budou vsazeny do historických souvislostí, jež se týkají našeho regionu.