Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Psychiatrická nemocnice Jihlava, historie a současnost


přednáška

úterý 8. září 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava - Malovaný sál

Přednáška připravená ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava.
V jejím rámci zazní příspěvky:
Psychiatrie za námi aneb historie Psychiatrické nemocnice Jihlava - přednášející MUDr. Zdeňka Drlíková
Psychiatrie mezi námi aneb vývoj léčby duševních nemocí - přednášející Mgr. Martin Šťastný
Psychiatrie před námi aneb trendy a jak to bude - přednášející MUDr. Jana Toufarová.