Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Proměny vesmíru na vlastní oči aneb Pozorování proměnných hvězd

přednáška Bc. Miloše Podařila

čtvrtek 10. září 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Mnohé hvězdy v průběhu času mění svou jasnost (jde o tzv. proměnné hvězdy). Důvody změn jasnosti jsou přitom různé. Důkladná analýza světelných změn může vypovědět mnohé o mechanismech fungování hvězdy.

Organizátorem přednášky je Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina (http://vysocina.astro.cz).