Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

POKLADY VYSOČINY – Skvosty z depozitářů

výstava

15. září až 29. listopadu 2015
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

V podzimních měsících představí Muzeum Vysočiny Pelhřimov návštěvníkům velký výstavní projekt Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů. Rozsáhlá výstava je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Na jednom místě návštěvník uvidí ty nejcennější a nezajímavější předměty z depozitářů těchto institucí. Výstava představí veřejnosti muzejní a galerijní sbírky v nebývalém rozsahu a z různých úhlů pohledu. Zároveň umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a přiblíží každodenní práci muzejníků a galeristů. Poklady Vysočiny prezentují přírodní, kulturní a historické bohatství regionu. Návštěvník uvidí poklady z živé přírody, vzácné nerosty, zajímavé archeologické nálezy, dochované předměty lidové kultury, cenná výtvarná díla klasického i moderního umění.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov v rámci výstavy připravilo bohatý doprovodný program. Specialisté z řad muzejních pracovníků vám zprostředkují ty nejzajímavější informace v rámci komentovaných prohlídek. Pro dětské návštěvníky je připraven dětský koutek, interaktivní činnosti a workshopy. Výstava je vybavena QR kódy.

15. září od 16:00 - zahájení výstavy pro veřejnost - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Odborní pracovníci muzea a kurátoři provedou návštěvníky exkluzivní výstavou. Návštěvník vstoupí do světa pokladů živé i neživé přírody, cenné archeologické nálezy, prohlédne si skvosty z hradů a zámků či poklady z podzámčí a hodnotné umělecké exponáty!

Doprovodný program
komentované prohlídky odborných pracovníků k jednotlivým okruhům 6. a 20. října, 3. a 24. listopadu vždy od 17:00 hod.

WORKSHOP pro děti Vytvoř si svůj poklad! 16. října a 13. listopadu  od 15:00 hod.

Více na www.muzeumpe.cz
Změna vyhrazena.