Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc vědců

pátek 25. září 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Tradiční akce pořádaná ve spolupráci s Českou astronomickou společností, pobočkou Vysočina zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu. Celá akce začíná ve 14:00 hod. atronomicko-fyzikálním stanem před budovou muzea, od 18:00 následuje přednáška Mgr. Pavla Gabzdyla z Hvězdárny a planetária Brno Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak.
Program dále pokračuje na bráně Matky Boží představením jihlavské astronomie a od 20:30 pozorováním noční oblohy velkými dalekohledy /pouze za jasného počasí/.

Vstup na akci zdarma!