Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dny evropského dědictví v Muzeu Vysočiny Třebíč

bezplatné zpřístupnění expozic a výstavy

sobota 12. září 2015
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

v rámci Dnů evropského dědictví bude možné 12. září 2015 navštívit Muzeum Vysočiny Třebíč a zdarma si prohlédnout výstavu Poslední válka? a expozice Svět neživé přírody, Svět portálů a bran a Lidé.Místa.Osudy.

V expozici mineralogické se seznámíte se specifickými geologickými poměry na Třebíčska a uvidíte i unikátní sbírku vltavínů. Estetický zážitek díky atmosféře původního klášterního prostoru doplněného o masivní náhrobky Vám zprostředkuje expozice Svět portálů a bran, ve které se seznámíte s historií zdejšího kláštera a zámku ve vztahu k církvi a architektuře. Připomenuty jsou i případy Číhošť a Babice.  Třetí zdarma zpřístupněná moderní expozice muzejního charakteru s názvem „Lidé.Místa.Osudy“ Vám představí v šesti blocích příběhy lidí i míst Vysočiny při využití bohatých sbírkových fondů. Úvodní téma „Člověk vzývající“ přináší pohled na vztah člověka a víry, který je dokumentován ve svém vývoji s ohledem na zdejší tradici českých bratří v 16. století či sílu barokní víry. Zvláštní kapitolou jsou pohledy na židovské náboženství a lidovou tradici betlémů. Součástí expozice je i téma „Člověk objevující“ představující orientální sbírky, včetně zajímavého kroje tahitské tanečnice a samurajské uniformy od třebíčského rodáka generála Jana Syrového. Téma „Člověk tvořící“ Vás seznámí s výtvarným uměním z muzejních sbírek, ve kterých jsou zastoupena díla Albrechta Dürera či Jana Kupeckého. Prostřednictvím multimediálních technologií je představen architektonický vývoj města a nevšedním způsobem jsou prezentovány i osudy básníků Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka. Ze strohé cely pak vstoupíte do barvitého prostoru věnovanému Přírodě a člověku/Člověku a přírodě ve vazbě na Třebíčsko, k jehož jedinečnostem patří např. Mohelenská step. Nejen malí návštěvníci zajisté ocení interaktivní strom se zvuky ptáků či bezprostřední kontakt s okolím prostřednictvím dalekohledu. Téma „Člověk bojující“ předkládá i několik dramatických kapitol z dějin Třebíče, spjatých s válečnými událostmi českých dějin, a to od husitských bojů až po druhou světovou válku, přičemž zvláštní pozornost je věnována dobytí Třebíče Matyášem Korvínem v roce 1468. Posledním tématem je „Člověk pracující“, ilustrující silnou tradici řemesel a cechů a postupný zrod tovární výroby. Nechybí ani pohled na proměny venkova. V expozici je vystaveno mnoho unikátních sbírkových předmětů a je také doplněna řadou interaktivních prvků.

Přijďte se podívat, stojí to za Vaši návštěvu!