Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dějiny na vlastní kůži: EXODUS – Musíme si pomáhat (?)

beseda na aktuální téma uprchlíků

úterý 13. října 2015 od 16:30 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Další beseda z velmi volného muzejního cyklu Dějiny na vlastní kůži: EXODUS se věnuje aktuálnímu tématu uprchlíků. Nemáme tak vysoké ambice, abychom si v ní kladli za cíl dobrat se řešení tam, kde podobnou cestu samotné vlády jednotlivých zemí a Evropa sama teprve hledají. Chceme nabídnout rozhovor s těmi, kteří se rozhodli zažít a vidět situaci na vlastní kůži, nikoliv pouze prostřednictvím médií. Jejich důvody, názory, zkušenosti, postoje a informace mohou být cenným přínosem pro celospolečenskou debatu, která hledá mimo jiné odpověď na otázku MUSÍME SI POMÁHAT (?)
Zveme všechny, kdo se cítí být tímto tématem osloveni.
Pozvaní hosté:
Jan Vrobel – zpěvák v kapele CRUADALACH, vystudovaný právník, bývalý šéfredaktor populárního herního časopisu SCORE a dobrovolník. Jinak také mladý muž s jasným názorem, který si občas nebere servítky.
Karel Paták - zdravotník, dobrovolník v uprchlických táborech, člen spolku Podhradí. Jinak také jeden z těch, kteří místo dlouhých řečí jdou a zkrátka něco dělají.

Vstupné bude opět 20 Kč.
Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava.