Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Cesta k sobě

výstava

25. září až 6. prosince 2015
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Klub lidí usilujících o střízlivost Havlíčkův Brod zve na 11. ročník výstavy tvorby zrozené z abstinence. „V alkoholu je inspirace“, často opakované klišé alkoholové mytologie, které může být stavebním kamenem cesty k závislosti, a cesta je pohodlná, společensky tolerovaná. Závislým se může stát každý, kdo pravidelně a často pije větší dávky alkoholu, nebo užívá drogy a sám si ani neuvědomí, že se stal nemocným. Vydat se opačným směrem, od závislosti k úzdravě znamená jít cestou odvykací léčby, strmou a plnou překážek, bolestného sebeuvědomění a odhodlání přijmout celoživotní abstinenci. To je cesta k sobě, k člověku, který nepotřebuje žádné psychotropní účinky a může být vždy sám sebou. S abstinencí se lidé stávají vnímavější k životu, tvořivější a také znovuobjevují své možnosti, které kvůli pití či drogám opustili. Abstinence není trápení, stačí se rozhodnout a mít ji rád. Může být životní styl, osobnostní kredit, odrazový můstek k dosažení cílů, nebo jen prostým prostředkem k normálnímu životu. Dnes tu vystavují své umělecké počiny lidé, kteří svoji cestu k sobě úspěšně našli a zvládli, tvorbu zrozenou z abstinence, kresby, fotografie, grafiku, počítačovou grafiku, ruční práce, poezii. Tvorbu abstraktní, romantickou, realistickou i humor.

Tradice výstav „Cesta k sobě“ vznikla z přirozené potřeby svoji tvorbu presentovat a také komunikovat s veřejností, ukázat, že život v abstinenci je hodnotný a bohatý. Od r. 2005 probíhaly po dobu pěti let výstavy ve Štáflově chalupě, po té pět let v aule Staré radnice na náměstí. V Havlíčkově domě vystavují poprvé. Uvidíte práce členů socioterapeutického klubu KLUS Havlíčkův Brod, Svitavy a  AP klubu Hradec Králové. Vernisáž výstavy je v pátek 25.9.2015 v 15 hod.