Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava Mikuláš Axmann - !lustrace (2. 7. – 23. 8. 2015)

výstava, vernisáž

2. července až 23. srpna 2015
vernisáž výstavy 2. 7. 2015 v 17 hodin
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 otevřeno Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17
Na prázdninové měsíce připravila Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě výstavu ilustrací a autorských knih Doc. Mikoláše Axmanna.
Mikoláš Axmann - prostějovský rodák - je absolventem Střední odborné školy výtvarné v Praze, na kterou navázal studiem grafické školy prof. Ladislava Čepeláka na pražské Akademii výtvarných umění. Své vzdělání pak rozšířil na Akademii Sn. Carlos v Mexiku. Vedle vlastní autorské práce předává jako pedagog své zkušenosti, k nimž přispěly i četné stáže v zahraničí, stejně jako mimořádné osobní zanícení, svým žákům v grafických dílnách v Česku s přesahem do zahraničních workshopů (Německo, Belgie, Švýcarsko, Mexiko). Nejprve působil na Českém vysokém učení technickém v Praze (1990 – 1992), poté na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1992 – 1997) a v současné době na Západočeské univerzitě v Plzni (1999 – 2001), kde založil a vedl dílnu klasického kamenotisku a od roku 2004 zde působí v Ústavu umění a designu. Je členem skupiny Corpora S a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Mikoláš Axmann celou svou tvorbu zasvětil technice litografie. Jeho dílo je svým způsobem novodobou renesancí české litografie ručně tištěné z kamenné matrice na papír či plátno. Pracuje tedy s technikou kamenotisku v jeho původní, historické podobě, což mu nikterak nebrání v experimentování s postupy, díky nimž dospívá k mezním polohám svých tiskových možností. Podle jeho slov otiskování kamene neprobíhá jen v poloze grafické techniky, ale je koncepčním kultivováním vlastního jazyka.
Vedle volné tvorby jej zaujala ilustrace a tvorba knih v celé své šíři. Vytváří autorské knihy, které svým pojetím navazují na tradici váchalovské knižní tvorby a ve všech ohledech patří k nejoriginálnějším a nejautentičtějším příkladům novodobé knižní kultury.
 „V oboru ilustrace zahrnuje má práce především tvorbu autorských knih, které jsou založeny na obrazovosti i obraznosti a užívají všechny dostupné grafické techniky včetně experimentálních postupů. Tvorba autorských knih je pro mne vždy znovu výzvou k formování komplexního tvaru, k prověření dílčích poznatků z volné grafické tvorby v širších vztazích materiálových, prostorových, typografických a především významových tak, jak jsou zakódovány ve fenoménu knihy. Stejně jako u tvorby grafické sleduji při práci na knize vnitřní růst, vrstvení a proměny formy, určované stupněm naléhavosti sdělení.“ (Mikoláš Axmann)
Grafické dílo Mikoláše Axmanna získalo řadu ocenění nejen doma, ale i v mezinárodním kontextu, kde zaujímá své pevné místo a je zastoupeno mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, Arcibiskupství v Krakově, Muzea Györ, Muzea v Banské Bystrici, Bělehradě, ale i Mexiku a National Gallery Washington.
Ve výstavních prostorách havlíčkobrodské galerie je zastoupena především Axmannova autorská kniha a ilustrace včetně dvou velkoformátových kamenotisků volně inspirovaných ilustrací. Návštěvníci se zde seznámí s autorskou knihu reagující na změny v české společnosti na přelomu roku 1989-90 nazvanou Papírové umyvadlo. Knihami a ilustracemi dalších autorských knih Pan a Pán, Abstinenční tisk, Kamenice, Z Českého ráje nebo ilustrace k eposu Odyssea.
Mgr. Hana Nováková, ředitelka GVU HB