Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Oživujeme poklady

animační dílny k výstavě Poklady Vysočiny

od 13. července do 21. srpna 2015
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, podkroví, červený sál

Horácká galerie vás zve na animační dílny pro děti i dospělé, při kterých oživíme exponáty ze sbírek muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.
 
V každém týdnu bude probíhat jeden druh animační techniky. Pro individuální zájemce jsou vypsány úterní termíny, skupiny s minimálním počtem 5ti osob a maximálním počtem 10ti se mohou hlásit i v jiné dny. Cena dílny je 50 Kč za účastníka a je nutné se nahlásit předem v rezervačním systému: http://www.supersaas.cz/schedule/HG/O%C5%BEivujeme_poklady  nebo na e-mailu: haluza@horackagalerie.cz, případně tel: 566 654 211.

Úterní termíny pro individuální návštěvníky:
začátek vždy v 9, ve 13 a v 16 hodin
14. 7. a 18. 8. Plošková animace
21. 7. a 4. 8. Kreslená animace
28. 7. a 11. 8. Loutková animace

Termíny pro organizované skupiny:
každý den kromě úterý, začátek v 9 nebo ve 13 hodin
13.-17.7. a 17.-21.8. Plošková animace
20.-24.7. a 3.-7.8. Kreslená animace
27.-31.7. 10.-14.8. Loutková animace
 
Bližší informace o animačních technikách:
Plošková animace
Účastníci si vytvoří svůj filmeček, který společně i zhlédneme a s sebou si domů odnesou malý dárek. Dílna je vhodná pro děti od 6 let.
Kreslená animace
Účastníci si vyzkoušejí fázovat pohyb vytvořením tzv. flipbooku, zkusí si naanimovat svoji kresbu a nakreslí si svůj příběh, ze kterého se vytvoří krátký digitální film. Vše, co si vytvoří, získají na památku s sebou domů. Dílna je vhodná pro děti od 8 let.
Loutková animace
Účastníci si vyzkoušejí fázovat pohyb loutek při animaci a vytvoří si ve skupinkách svůj film. V průběhu dílny si vytvoří i zoetrop, který si odnesou domů. Dílna je vhodná pro děti od 10 let.

O výstavě Poklady Vysočiny
V Horácké galerii jsou od 12. června 2015 k vidění skvosty depozitářů muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Jedná se o výjimečnou putovní výstavu, která proběhla již v Jihlavě, Třebíči a po Novém Městě se chystá ještě do Pelhřimova a Havlíčkova Brodu. Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře muzeí a galerií napříč celou Vysočinou, včetně představení každodennosti i zajímavostí muzejní práce a přiblížení smyslu existence muzeí a galerií. Výstava je dělena na muzejní a galerijní část.

Odkazy:
http://poklady-vysociny.cz/
https://www.facebook.com/events/804750669622325/