Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Obrazy - Vendula Císařovská – Jan Svoboda

výstava

17. července až 20. září 2015
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravilo na letní prázdniny výstavu děl dvou významných výtvarníků, kteří jsou spjati s Vysočinou. Akademická malířka Vendula Císařovská na Vysočinu pravidelně jezdí od dětských let. V poslední době jezdí za svojí maminkou, malířkou Vendou Truhlářovou a Jan Svoboda, malíř a sochař samouk, na Vysočině žije a tvoří. Společná výstava představuje tvorbu dvou malířsky rozdílných světů. Jiná témata, jiná barevnost, jiné formáty obrazů, ale přesto je spojuje společné celoživotní tvůrčí zaujetí a láska k malování.
Vernisáž se uskuteční v pátek 17. července 2015 od 17 hodin.

Vendula Císařovská (1950)
V letech 1971-1977 studovala pražskou akademii – obor restaurátorství, v roce 1981 pobývala ve Francii a studovala na Ecole des Beaux-Arts v Paříži. Její malby zdobí kancelář prezidenta republiky a soukromou vilu Václava Havla. Ilustrovala řadu knih a knižních obálek. Vendula Císařovská se narodila do malířské rodiny, jejím otcem je akademický malíř Jiří Hruška a matka, akademická malířka Venda Truhlářová je poměrně známá krajinářka. Nad svým pracovním stolem má Vendula Císařovská pověšenou její zimní krajinu. Z matčiny strany je Vendula příbuzná s Janem Zrzavým, babička byla jeho sestřenice. Dobře se znali, babička se svými sourozenci jezdívala každé prázdniny k Zrzavým do Okrouhlice, rodina si tam pak postavila vilku, Vendula se o ni dodnes stará a Okrouhlici má ráda nade všechno. Ale vraťme se ještě na chvilku ke kokořínským památkám. Vlastně dobře korespondují s restaurátorstvím, které Vendula Císařovská studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1971 až 1977 a následujících jedenáct roků se jím i živila.

Jan Svoboda - www.malirsvoboda.cz (1957)
Malíř a sochař, který vystudoval Stavební fakultu na VUT Brno. Neabsolvoval žádnou výtvarnou školu. Od roku 1983 uspořádal přes sto dvacet výstav, věnovaných abstraktním obrazům krajiny, vyjádřených v geometrických symbolech a znacích. Do 90. let minulého století žil a pracoval v Brně jako stavební projektant, od roku 1991 tvoří na rodinném statku v Radňovicích na Vysočině. Proto ke svému jménu často přidává přízvisko „malíř z Radňovic“. Vedle malby se zabývá i dřevěnými sochami a tvorbou originálního nábytku. V posledních letech Svoboda několikrát vystavoval společně s fotografem Jindřichem Štreitem, který dlouhodobě zaznamenával život železárny ve Vítkovicích. Našel tam mnoho zajímavých detailů u strojů, podlah, zdí, stropů a šrotu, jež nafotil a ukázal Svobodovi. Malíř shledal, že Štreitova tovární zátiší vypadají podobně jako jeho olejové obrazy jednoduchých, barevně tlumených kompozic, vyjádřených geometrickými symboly a grafickými znaky. Zrodila se mediálně propojená série děl, kterou lze charakterizovat jako „myšlení v obrazech“. Filosof Miroslav Petříček ve stejnojmenné studii říká: „Někdo stojí v krajině, dívá se kolem sebe, pak se ale najednou dívat přestane, protože se za-dívá.“ Takto Štreit i Svoboda se shodně za-dívali do detailů a typických znaků zvoleného prostředí a posunuli hodnotu jeho informace do ryzí obraznosti.