Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Poslední válka? 1914–1918: Velká válka v osudech mužů i žen Třebíčska

výstava

3. července až 18. října 2015
vernisáž: čtvrtek 2. července 2015 v 17 hodin
Muzeum vysočiny Třebíč - Konírna

Převratné změny, které přineslo 20. století do života lidí, vyústily v konflikt světových mocností. Nový svět měl být nově uspořádán a k tomu měla dopomoci válka, vedená moderními prostředky. Válka krátká a rychlá, a především vítězná. Válka, která měla ukončit všechny předešlé konflikty a přinést trvalý mír všem. První světová válka byla posledním válečným konfliktem, do kterého byl organizovaně zapojen celý český národ. Muži ve věku od 18 do 50 let museli narukovat do rakouské armády a krváceli na všech hlavních bojištích. Město Třebíč nebylo sice přímo zasaženo vojenskými operacemi, ale jeho obyvatelé naplno pocítili úbytek potravin a dalších surovin v zázemí. Byly zde zřízeny vojenské lazarety, v nichž se léčili a také umírali ranění vojáci. Obuvnická továrna v Borovině dodávala armádě vojenské boty po tisícovkách. Byli zde uprchlíci z válkou zasažených oblastí i zajatci, pomocné pracovní síly. Z války se domů nevrátilo několik set Třebíčáků, jejichž jména jsou dnes již téměř zapomenuta. V minulém roce jsme si připomněli sté výročí vypuknutí Velké války. Naše muzeum spolu s Městskou knihovnou Třebíč a Státním okresním archivem Třebíč oslovilo širokou veřejnost a od obyvatel Třebíče a okolních obcí získalo řadu artefaktů, dokumentů a fotografií, oživujících sto let staré příběhy z válečných let. Ty nejzajímavější z nich tvoří základ naší výstavy. Návštěvník může na výstavě setrvat v místě čtenářského koutku a pročíst si kopie deníků poskytnutých obyvateli Třebíče a blízkého okolí. Od školního roku 2015/2016 si přijdou na své žáci základních a středních škol. Pro ně bude připraven hodinový program k výstavě.