Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Počítačové dekoláže – chtonické a mystické

výstava Zdeňka Maria Hrocha

10. června až 12. července 2015 (vernisáž 10. 6. od 17:00 hod.)
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Zveme Vás na výstavu, která představuje tvorbu Zdeňka Maria Hrocha ze Šmolov u Havlíčkova Brodu. Dekoláže, jak autor svoji fotograficko-počítačovou tvorbu nazývá, působí na první pohled jako náhodná abstraktní díla, avšak vychází z reálných fotografií, které autor upravuje do cílené podoby. Výstava je rozdělana na část chtonickou (týkající se podsvětí) a mystickou (souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat). Toto rozdělení napovídá o autorově inspiračním zdroji.