Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nemanželské děti, „sirotci“ a nalezenci. O dětech bez rodičů v minulosti

přednáška PhDr. Markéty Skořepové, Ph.D.

úterý 16. června 2015 od 18:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, freskový sál

Přednáška připomene osudy a životní podmínky dětí minulých staletí, které se musely vypořádat se ztrátou jednoho nebo obou rodičů. Nemanželský původ znamenal mnohem vážnější překážku než dnes, odložení dítěte do nalezince nebylo nijak výjimečné a osiření v mladém reálně hrozilo dětem ze všech společenských vrstev. Přesto nelze tvrdit, že by jejich vyhlídky byly nenávratně ztracené.