Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2015

pátek 19. června až neděle 21. června 2015
Jihlava, Masarykovo náměstí

Jihlavský havířský průvod prochází Jihlavou každý lichý rok. Letos postavičky havířů projdou městem ve dnech 19. až 21. června. Připomenou někdejší bohatství města a těžbu stříbra. Největší letní akce v Jihlavě ale nebude jen o hornické tradici. Bohatý doprovodný program nabídne celou řadu koncertů hudebních skupin, představení, výstavu, řemeslný trh a kejklířská vystoupení.
V pátek začíná kulturní program již od 14.00 hod. na horním pódiu a probíhat zde bude probíhat až do večerních hodin. Samotný Havířský průvod vyráží v 18 hod. Od 21 hod. zazní na dolním pódiu slavné filmové melodie v podání Filharmonie Gustava Mahlera. Na Jihlavské radnici bude v 15:30 hod. vernisáží zahájena výstava fotografií "Jihlavský havířský průvod", jejíž součástí bude prezentace krátkého animovaného filmu nejen o historii havířského průvodu.

V sobotu začíná program již od 10 hod JIHLAVSKÝM HAVÍŘSKÝM PRŮVODEM. Bohatý a rozmanitý kulturní program bude po celý den na horním i dolním pódiu. V parčíku za radnicí bude celé odpoledne probíhat přehlídka dechových hudeb, rovněž po celé odpoledne bude přístupna výstava na radnici. Pro děti je připraven speciální program s názvem "Jihlavské havíření dětem" na parkánu u brány Matky Boží. Využita bude i zelená plocha za bránou, kde bude k dispozici skákací hrad, malování na obličej, výtvarné dílny a žonglování.

V neděli se uskuteční pouť ke svatému Jánu.

Podrobné informace najdete na www.jihlava.cz a http://havirskypruvod.cz/.