Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hrad Kámen napříč staletími

4. až 19. července 2015
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, pobočka Hrad Kámen

Akce s názvem "Hrad Kámen napříč staletími" je určena pro děti i dospělé všech věkových kategorií.  V tyto dny své šermířské dovednosti představí Jezerničtí páni, kteří zastupují jeden z největších a nejmocnějších křesťanských řádů středověku - Řád templářů. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o zbraních, zbroji, způsobu boje a každodenním životě rytíře ve středověku. Mimo jiné Jezerničtí páni sehrají několik pohádek pro děti a naučí návštěvníky dobovým tancům. Pro návštěvníky bude připraven také bohatý doprovodný program, ke kterému bude patřit jarmark.  Zde se vystřídají řemeslníci a jiní obchodníci se svým zbožím. Odvážlivci si pak mohou zkusit vystřelit z děla, luku, kuše nebo si nechat vyložit svůj osud z karet. V sobotu 11. a 18. července se pak od 19:00 budou konat hrané noční prohlídky hradu, které představí každodenní život 19. století a zásadní historické události hradu Kámen. Po všechny tři víkendy budou návštěvníky hradu provádět průvodkyně v dobových kostýmech.