Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Beseda o Jaroslavu Šerých

přednáška, beseda

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
dne 24. června 2015 v 17 hodin


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si Vás dovoluje pozvat na besedu "Jaroslav Šerých a jeho tvorba" z cyklu doprovodných aktivit k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Anna Šerých pohovoří o tvorbě svého manžela nad originály děl ze sbírek galerie. Beseda se uskuteční ve středu 24. června 2015 v 17 hodin. Vstupné jednotné 30 Kč.