Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zbytky dávných sopek v Čechách

přednáška Mgr. Vladislava Rappricha z České geologické služby

úterý 2. června 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

S následky sopečné činnosti se v Čechách nesetkáváme jen ve chvílích, kdy k nám silný vítr zanese sopečný popel z Islandu. V celé severní části České republiky jsou rozesety pozůstatky vyhaslých sopek, které mnohdy ovlivňovaly chod dějin naší vlasti. Stačí si jen připomenout, že erozí ohlodaný zbytek sopky Říp přitáhl pozornost již Praotce Čecha. A úchvatných krajinných dominant sopečného původu je na našem území celá řada.
Jak ale tyto sopky vypadaly v době své aktivity, jak vypadaly jejich erupce a jakým způsobem ovlivňovaly své okolí? To jsou otázky na které hledají odpovědi současné výzkumy. Na přednášce se dozvíte, že Doupovské hory svým charakterem připomínaly sopky na Havaji a že zde docházelo k mohutným sesuvům. Také že Trosky soptily jako Stromboli nebo že i v Čechách jsme měli nedaleko Jičína náš Eyjafjallajökull.