Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Spravedlnost vítězů

beseda z volného cyklu Dějiny na vlastní kůži

pátek 22. května 2015 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Setkání nad knihou Jiřího Křesťana Případ Václava Talicha - K problému národní očisty a českého heroismu bude setkáním se dvěma pozoruhodnými osudy. Příběh Václava Talicha a Zdeňka Nejedlého dokládá, jak obtížný je úkol profesně či umělecky uspět i lidsky obstát v těžkých v časech, zde zejména v období druhé světové války a po ní.
Recenze ke knize a bližší představu o tématu besedy naleznete na: http://www.musicologica.cz/kritika/430-kazdy-svou-smlouvu-s-sdablem