Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní noc 2015

pátek 5. června 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod se připojuje k festivalu Muzejních nocí již tradičně ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Oba domy jsou propojené sklepením a návštěvníci volně prochází z jedné budovy do druhé. Zdarma jsou návštěvníkům zpřístupněny všechny expozice a výstavy a je připraven bohatý doprovodný program, v němž nechybí nejrůzněji zaměřené dílničky, historické a fotografické kvízy, hudební program a občerstvení na muzejním dvorku.
Muzeum se letos připojilo k oslavám 70. výročí konce druhé světové války, které připomíná nejen aktuální výstava 2. světová válka na Havlíčkobrodsku, ale na toto téma bude zaměřen i historický a fotografický kvíz a VELKÁ BOJOVÁ HRA pro děti i dospělé. Děti obdrží historickou legitimaci, mapu centra města a budou plnit nejrůznější úkoly. Cílem bude doručit zprávu balíček s náboji odbojářům, přitom se vyhnout se německým ozbrojeným hlídkám, pomocí minohledačky najít zprávu v minovém poli, překonat terénní překážky či odvysílat zprávu vysílačkou. V podvečerních hodinách bude promítání velmi zajímavého filmu paní Motlové o partyzánské skupině Mistr Jan Hus, na motivy knihy Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové a beseda s pamětníky.