Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

MUZEJNÍ NOC 2015

Řemeslnický jarmark

pátek 15. května 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Pelhřimov večerním návštěvníkům Muzejní noci nabídne bohatý program, který je v tomto roce zaměřen na lidová řemesla (dráteníci, provazníci, košíkáři). Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout stálou expozici a nově otevřenou výstavu Dráteníkův rok.

Program:
• ukázka lidových řemesel - dráteníci, provazníci a košíkáři
• celovečerní produkce dobového flašinetu
• rukodělné dílny pro děti i dospělé
• prodej drobných řemeslných výrobků

17:00  - zahájení Muzejní noci
17:15 - otevření výstavy Dráteníkův rok s odborným výkladem
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 - divadelní vystoupení - Rieger - Naši Furianti
22:00 - ohnivá show - Spiritus Dracus