Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava fotografií z havířských průvodů

výstava

2. června až 14. června 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Kavárna Muzeum

V prostorách Kavárny Muzeum budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si fotografie z archivu Jihlavského havířského průvodu. Havířské průvody, které se v Jihlavě konaly s přestávkami od roku 1890, připomínají zašlou slávu dolování stříbra. Díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod se podařilo znovu obnovit tradici těchto slavností. Hlavní aktéři průvodu „Havířci“ jsou oblečeni do přesných kopií historických krojů z 16. století se všemi doplňky a náležitostmi.Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se dodržuje dodnes.