Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Evropský festival filosofie – 9. ročník

Téma: KONFLIKT A SOULAD

4. června až 10. června 2015
Velké Meziříčí

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve čtvrtek 4. června v 16:30 hod.  Prostor k diskusi a zamyšlení nabídne téma "Konflikt a soulad". Připraveny jsou zajímavé přednášky, ale i bohatý doprovodný program v podobě koncertů, divadel, filmové noci, programu pro děti a pohádek.

Podrobný program je k dispozici na http://www.festivalfilosofie.cz/cz/.