Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

600 let od upálení Mistra Jana Husa, aneb jak si žil svým druhým životem

přednáška Mgr. Gabriely Krejčové Zavadilové

úterý 2. června 2015 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál zámku pánů z Říčan

Na letošní kulaté výročí upálení mistra Jana Husa si tuto osobnost společně připomeneme nejen v dobových souvislostech, ale zaměříme se především na jeho „druhý život“, tedy na to, jak se jeho kult v dějinách proměňoval. Odhalme, co a kdy mu přidávalo na popularitě, a kdy byl naopak zastíněn jiným trendem.