Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pohled do Vulkánovy dílny

přednáška Ing. Jiřího Šury z Východočeského muzea v Pardubicích

úterý 21. dubna 2015 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava - Malovaný sál

Ing. Jiří Šura seznámí posluchače se sopkami na Zemi ze všech úhlů pohledu: trocha mytologie, věda dělá kotrmelce, proč sopky soptí, druhy sopečné činnosti, kde sopky nacházíme a proč, posopečné jevy, dobro i zlo, sopky ve světě, v Evropě, Vulkánova islandská pobočka v akci, kam za „živými“ sopkami.