Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pátrání po vzpomínkách na německé antifašisty na Jihlavsku

veřejná výzva

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Vážení příznivci muzea a historie,
Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlašuje veřejnou výzvu PÁTRÁNÍ PO VZPOMÍNKÁCH NA NĚMECKÉ ANTIFAŠISTY NA JIHLAVSKU. V roce 70. výročí vítězství nad fašismem se obracíme na veřejnost s výzvou o poskytnutí vzpomínek, dokumentů, věcí z pozůstalosti a fotografií týkajících se života a činnosti německých antifašistů na Jihlavsku v období 30. a 40. let 20. století. Budeme rádi za možnost pořízení kopií dokumentů, získání dobových předmětů a zaznamenání příběhů těchto lidí. Shromážděné údaje budou využity k dokumentaci minulosti, rozšíření muzejních fondů a pro připravovanou výstavu.

Kontaktní osoba: PhDr. Radim Gonda, Ph.D., gonda@muzeum.ji.cz; tel. 567 573 897