Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Park hradu Kámen - vývoj a současnost

přednáška v rámci cyklu Muzejní úterky

úterý 21. 4. 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Historické parky a zahrady zlepšují životní prostředí, zvyšují estetickou hodnotu místa a zatraktivňují danou lokalitu o to více, je-li v blízkosti hrad, zámek nebo jiná historická budova. Tvorbu i obnovu zahrad a parků je nutno vždy chápat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející proces, během kterého se pracuje s velmi proměnlivou živou složkou a výsledkem je souborné umělecké dílo.
„Rekreovat se uprostřed uměleckého díla znamená více, než jen vdechovat dobrý vzduch, znamená to zpravidla i podvědomé vstřebávání kusu kultury.“ Karl Hauszer.
Přednáška posluchači přiblíží historický vývoj parku hradu Kámen až po současnost. Zároveň se přítomní seznámí s právě probíhající rozsáhlou revitalizací parku, která má odpovídat požadavkům současného návštěvnického provozu.