Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Odemykání lesa


sobota 18. dubna 2015 od 9:00 hod.
parkoviště Penny Market Jihlava

Přijměte pozvání Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na akci Mykologického klubu Jihlava. Odborným garantem vycházky spojené s akcí Čistá Vysočina 2015 je Ing. Jiří Burel.