Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kontinuita – Pavel Tasovský a Pavel Tasovský ml.

výstava

29. dubna až 21. září 2015
vernisáž: středa 29. dubna 2015 v 17 hodin
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Malá galerie, nádvoří, park


Kontinuita dvou generací Tasovských
Souvislosti v díle dvou generací bude během letní sezóny hledat výstava Kontinuita uměleckých kovářů Pavla Tasovského a jeho syna Pavla mladšího. Jméno Pavla Tasovského staršího není v uměleckých kruzích jménem neznámým. Jeho více jak pětadvacetileté působení zapříčinilo, že je odbornou veřejností řazen k předním českým tvůrcům ve svém oboru. Přestože ve své kovářské dílně v Náměšti nad Oslavou tvoří i nadále užité předměty a pracuje na zakázkách, ve své volné tvorbě se zabývá solitérním artefaktem, který v současné době stojí na pomezí sochařské práce. Co se materiálu týče, je stále hlavní práce s kovem, nejčastěji s ocelí, ale do svých děl mechanicky zakomponovává třeba i kámen či sklo. Letní novoměstská výstava se odehrává hned na třech místech, z nichž dvě jsou v exteriéru, kde objekty nejlépe vyniknou. Nejobjemnější díla najdeme v parku na Vratislavově náměstí,  subtilnější a mobilní objekty představuje Pavel Tasovský na galerijním nádvoří. Právě zde dochází ke konfrontaci s tvorbou vlastního syna. Věci, které vyrábí Pavel Tasovský mladší, jsou zatím hodně podobné těm Pavla Tasovského staršího, ale jak sám uvádí: „...jsou tam už nové věci, které se začínají naprosto vymykat.“ Umělecká tvorba Pavla ml. je na výstavě zastoupena zhruba ze třetiny. Posledním společným prostorem, kde můžeme hledat kontinuitu je Malá galerie HG. Zde budou k vidění drobné plastiky a reliéfy. Záštitu nad výstavou převzal starosta Nového Města na Moravě pan Michal Šmarda a bude slavnostně zahájena ve středu 29. dubna 2015 v 17 hodin v Horácké galerii.