Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jan Fried (1881-1965). Nevšední životní příběh pelhřimovského historika

přednáška s doprovodnou výstavou

středa 29. dubna 2015 od 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Pelhřimovský rodák Jan Fried (* 3. června 1881 - † 6. dubna 1965) patřil k svérázným gymnaziálním profesorům dějepisu a zeměpisu. Stál u počátků místního muzea, byl památkářem, archivářem, historikem a výtečným amatérským fotografem, který zachytil mizející památky. Jeho životní osudy byly ovlivněny silným zájmem o minulost vlastního národa a prožitky velkých dějinných událostí: celou první světovou válkou sloužil v rakousko-uherské armádě, zažil druhou světovou válku a po roce 1948 omezování odborných i popularizačních aktivit. Jan Fried pronikl také do krásné literatury: stal se předlohou pro postavu profesora zeměpisu v románu Kamarádka (1942) od katolického kněze Dominika Pecky nebo předobrazem statečného profesora Mírného v románu Nebyl čas na smutek (1963) od prozaika Zdeňka Koňáka. Jako na zasvěceného průvodce na něj vzpomíná v poetické Zemi zamyšlené (1966) básník, prozaik a ilustrátor Ladislav Stehlík. V letošním jubilejním roce, kdy uplyne 50 let od Friedova úmrtí, si v několika přednáškách a doprovodné výstavě, která potrvá až do 31. května, připomeneme jeho život a rozmanité aktivity.

přednášející: PhDr. Hana Kábová, PhD., PhDr, Miroslava Kvášová, PhDr. Zdeněk Martínek, Ph.D.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.