Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamlklí průvodci našich cest – drobné sakrální památky ve městě i okolní krajině

přednáška

úterý 7. dubna 2015 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Kříže, boží muka, výklenkové kapličky se dnes stále nacházejí kolem nás, jak ve městě, tak v okolní krajině. Co způsobuje, že si jejich přítomnost mnohdy téměř neuvědomujeme? Přestávají pro nás být čitelné, nerozumíme jejich náboženskému významu, ani jejich roli v krajině nebo v městském prostoru. Pochopení nám často komplikuje jejich poškození, neúplnost, proměny okolí – lucerně božích muk schází obrázky na plechu, výklenkové kapličce soška, cesta, u které tyto památky stály, zanikla, nebo byly ony samy přesunuty ze svého původního místa na jiné. Přednáška se pokusí na několika příkladech z Pelhřimova a blízkého okolí oživit příběhy těchto zapomenutých svědků našich cest a nabídnout klíč k jejich pochopení.